Trh

Koncept "tržního trhu" je dobře znám jakospecialisté v oboru ekonomie, managementu, marketingu a obyčejných obyvatel. Rozumí se tomu jako ekonomický prostor, kde různé společnosti představují své zboží a služby a spotřebitelé mají možnost si je vybrat a případně koupit.

V závislosti na typu výrobku a povaze poptávky, která určuje poptávku po něm, může být prodejní trh:

 1. Spotřebitel.
 2. Podniky.
 3. Státní instituce.
 4. Středně pokročilí prodejci.

Na teritoriálním základě jsou prodejní trhy rozděleny na:

 1. Svět.
 2. Národní.
 3. Regionální.
 4. Zóny.
 5. Externí.
 6. Interní.

V závislosti na tom, zda existuje konkurence na trhu nebo ne, jsou rozděleny:

 1. Monopolistický.
 2. Oligopolní.
 3. Soutěžní.

Trh každého produktu je rozdělen na čtyřisegment. První bude zahrnovat spotřebitele, kteří pravidelně nakupují tento produkt nebo službu. Druhý - spotřebitelé získávají podobný produkt nebo službu od konkurenční firmy. Třetí segment zahrnuje zákazníky, kteří o produktu vědí, ale z nějakého důvodu ho nekupují. A ke čtvrtému segmentu - spotřebitelům, kteří nemají informace o produktu.

Každá firma-výrobce (prodejce) hledáprodat svůj výrobek a dosáhnout zisku. K tomu je třeba přilákat nové zákazníky, zachovat zájem o staré a různými způsoby, jak stimulovat prodej. Právě pro tyto účely se provádí průzkum trhu.

Jak analyzovat tržní trh a co je pro něj?Potřebujete? Takový výzkum se uskutečňuje především v případě, kdy výrobce produkuje svůj výrobek na nový trh. Současně jsou údaje za předchozí pět let pečlivě zkoumány pro každý typ zboží, který je předmětem zájmu. Vezměte prosím na vědomí následující:

 1. Která konkrétní etapa životního cyklu je v současnosti výrobkem.
 2. Teritoriální pokrytí. U velkých komoditních skupin například potřebujete externí nebo světový trh.
 3. Přítomnost potenciálních a skutečných konkurentů. Jsou určeny jejich finanční možnosti, silné a slabé stránky, strategie, cíle, kvalita výrobků, cenová politika atd.

Na základě analýzy trhu, můžete si vybrat nejvýhodnější postup ve vztahu ke konkurenci. Předvídat jejich akce a lákat kupce.

Existují následující metody analýzy trhu:

 1. Obecná analýza rány, její rozsah, polohakonkrétní podnik na něm, odhad poptávky atd. Získané indikátory mohou být systematizovány několika způsoby: analytické tabulky, mapy polohy, výpočet ukazatelů pomocí časových řad.
 2. Analýza dat podle třídy. V tomto případě jsou všechna data rozdělena na důležité a nejsou pro každý produkt důležitá.
 3. Hypotézy, prohlášení odborníků.

Při studiu prodejního trhu se zpravidla používá pouze jedna metoda. Volba závisí na účelu analýzy. Sada potřebných údajů je určena a způsob, jakým budou nejpodrobněji zkoumány.

Získané výsledky by měly být zohledněny vagregátu. V opačném případě může vzniknout nesprávné stanovisko. Mělo by se rovněž připomenout, že se situace na trhu neustále mění (poptávka, konkurence, obyvatelstvo atd.). V tomto ohledu je třeba, aby se ukazatele zájmu zajímaly neustále.

Správně vyhodnoťte situaci na trhu pomocípouze čísla, někdy docela obtížná. V souvislosti s tím se používají i jiné metody. Například dotazování nebo dotazování obyvatelstva, přímá komunikace, hromadné události apod.

Téměř všechny studiepodnik. Nicméně, mnoho lidí tam zastaví. Je velmi důležité uplatňovat výsledky v praxi. Pouze v tomto případě bude úspěšná výroba a prodej zboží úspěšná.